Michael Reinholtz


Michael sökte sig till MW Group när han bestämt sig för att sluta i Försvarsmakten. Han har framför allt tagit med sig uppdragsstyrningen och hur han jobbar med att leda sina underställda med tydliga uppgiftsanalyser, skapande av genomförandeidé, tillsättning av resurser och uppföljningen av projekt.

Chefs- och ledarskapet från Försvarsmakten fungerar i det civila tycker Michael, men det tar en liten stund att landa in sin civila chefskap. Under sin tid på MW Group har han kunnat hitta sin väg framåt tillsammans med kollegorna här.

“Min största utmaning var att gå från en verksamhet utan vinstkrav till att nu gå till en miljö där hela mitt existensberättigande ligger i att göra en bra marginal”

Under sin tid hos kunden har Michael snabbt klättrat i karriären och är nu teamchef för flera regioner. Michael började som projektör/Project Manager men under tiden erövrade han fler och fler kompetenser och är idag det vinststyrning och budgetansvar en naturlig del av vardagen.

Att idag jobba med att mäta sin effekt på vinstmarginal från att i Försvarsmakten ha andra, ibland lite diffusa, mål och krav var en utmaning, men under sin tid hos MW Group har det funnits möjligheter att lära sig på jobbet och genom att tjänstgöra på uppdrag med rätt kompetenskrav och utmaningar går det alltid att samla nya erfarenheter, med rätt attityd.


Vill du jobba hos oss?

Vill du göra det mesta av dina militära erfarenheter och göra karriär på MW Group?

Gör en öppen ansökan.