Military Work blir MW Group

MW Group är ett modernt nordiskt försvars- och säkerhetsföretag som levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på vår nordiska hemmamarknad och internationellt i projekt där våra kunder behöver oss. Våra kunder är huvudsakligen verksamma inom försvars- och säkerhetsbranschen och inom den delen av industrin som upprätthåller samhällsviktiga funktioner.  Vi är stolta partners med de svenska, finska och danska försvarsmakterna och vår personal har alla en bakgrund från försvaret.


Tjänster för ett starkare samhälle

Den totala försvarsförmågan av vårt samhälle är i behov av nya resurseffektiva lösningar. Tillväxten av militär förmåga samt återtagandet och stärkandet av det civila försvaret för att möta en allt mer komplex hotbild – spännandes från naturkatastrofer och pandemier till kriminalitet, terrorism och krigshandlingar – tillräckligt snabbt är av stor betydelse och lösningar behöver integreras mellan både det privata, det offentliga och det militära.

MW Groups tjänster koncentreras nu till kunder som är en del i att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Koncernens fem tjänsteområden är fältservice, operationer med obemannade system, cybersäkerhet, träning och utbildning samt strategisk rådgivning – utifrån vilka man erbjuder tjänster till privata, offentliga och militära organisationer under såväl fredstid som i kris och ytterst krig.

MW Group startade sin verksamhet 2012 som personalförsörjnings och rekryteringsföretaget Military Work. Målet var att stärka Försvarsmaktens operativa förmåga genom att främja personalförsörjningen. Genom att anställa individer med militär bakgrund och översätta den militära kompetensen till civila meritvärden kunde Military Work hjälpa sina kunder hitta rätt kompetens. Mer än 3000 personer har haft en anställning hos Military Work, för många var det första steget på deras civila karriär, samtidigt som hundratals kunder har fått tillgång till personal med rätt attityd och kompetens.  Med detta kan vi konstatera att vi löste vår uppgift, nu tar vi oss an nästa mission – leverera tjänster för ett starkt samhälle.

Läs mer om våra tjänster:


Field Service

Vår Field Service är skapad för att lösa våra kunders problem.

För att säkerställa att samhällsviktiga funktioner fungerar måste du alltid  ha tillgång till  rätt spetskompetens och djup i ditt team. Vi levererar service och support både som helhetsåtaganden och i projekt – lokalt som globalt.

Training

Din kompetens – vårt uppdrag. Vår utbildningsorganisation utvecklar individer, grupper och metoder. Vi är övertygade om att du med rätt utbildning och fortsatt lärande kan  bygga en konkurrenskraftig organisation.

Vår utbildningar bygger på beprövade metoder med bas i forskning och vår egen erfarenhet.

Strategic Advice

Du är aldrig ensam. Som din rådgivare skapar vi träffsäkra beslutsunderlag baserade på kvalificerad analys från våra experter.

Vi identifierar vad som kan utvecklas och förbättras samt säkerställer beslutsunderlag. Vi levererar alltid rätt underlag i rätt tid så att du kan ta rätt beslut.

Unmanned

Vi genomför inhämtning av data med avancerade sensorer och obemannade farkoster.

Vi samlar in, analyserar och levererar information till ditt företag från områden som är svåra att nå eller där det är kostsamt att genomföra inhämtning med traditionella metoder.

Cyber

Vi granskar din informationssäkerhet och har en lösning anpassad för din organisation,
tjänster för att skydda och övervaka dina digitala enheter.Hur kan vi lösa just dina behov?

Vill du prata med en av våra medarbetare? Våra Account Managers träffar dig gärna för att titta på hur vi kan hjälpa till att lösa just era behov. Boka in ett första telefonmöte eller skicka ett mail till oss så hör vi snart av oss