Styrelse


Carl Haglund,
Ordförande, partner

Carl Haglund är Managing Director i Norden för Accenture Financial Services partner och ledamot i MW Group, styrelseordförande i ETLA och EVA och styrelseledamot i eQ. Carl har tidigare varit försvarsminister i Finland och EU-parlamentariker.

Daniel Pilotti,
Ledamot

Daniel Pilotti är entreprenör och grundare till bland annat Ryska Posten-bolagen och Your Special Delivery Service. Daniel har byggt upp en egen framgångsrik koncern med internationell operation i flera Europeiska länder såväl som i USA. Daniel är också en profilerad investerare, bland annat med investeringar i Sellpy, Budbee, Instabox och Klarna.

Owe Wagermark,
Ledamot

Owe Wagermark slutade vid årskiftet 2018/19 som stabschef åt Håkan Buskhe efter en framgångsrik karriär inom SAAB och KRAB i det civila och inom Försvarsmakten. I Försvarsmakten var Owe överste av första graden och under karriären innehade han befattningar som bland annat ställföreträdande generalinspektör för Flygvapnet, Försvarsmaktens informationschef och svensk militärrepresentant i Eus militärkommitté i Bryssel.

Martin Carlsson-Wall,
Ledamot

Martin Carlsson-Wall är Associate Professor på Handelshögskolan och chef för dess Center for Sports and Business. Martin har genom Fallskärmsjägarklubben drivit Försvarsmaktens projekt Civilt Meritvärde och länge varit engagerad i meriteringsfrågor.

Evelina Hedskog,
Ledamot, partner

Evelina Hedskog är Head of Products & Strategy på SAAB Combat Systems & C4I Solutions. Hon är reservofficer (örlogskapten) med placering vid Högkvarteret i Försvarsmaktens.

Mikael Karlsson,
Ledamot, VD

Mikael Karlsson är grundare av MW Group och har en magisterexamen från det affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet. Innan han startade MW Group har han arbetat som säljare och projektledare inom shippingindustrin. Mikael är tidvis anställd vid Kustjägarkompaniet och tjänstgjorde parallellt med sina studier som befäl  inom amfibiebataljonen. Mikael äger 25 % av aktierna i Brofund Group.

Finn Winkler,
Ledamot

Finn Winkler är dansk generalmajor (ret) som verkar som sekretariatschef för den danska organisationen Interforce. Finn har en lång framgångsrik militär karriär med befattningar som chef i internationella insatser, olika former av chefsbefattningar inom pansartrupperna och som chef för olika centrala staber. Finn avslutade sin militära karriär som chef för Hemvärnet i Danmark.

Hans-Peter Lindqvist,
Hedersordförande

Hans-Peter Lindqvist är hedersordförande i MW Group. Hans-Peter är styrelseordförande i Djursholms country club, styrelseledamot i Vibynäs Gård och Konferens och Görvälns Slott. Tidigare var han VD för Adecco i Sverige och har dessförinnan ägnat sitt liv åt näringslivet, huvudsakligen i multinationella företag; Xerox, Accor (VD) och Rica Hotels (VD).