Vår Historia


Om MW Group

Vi startade Military Work för att bidra positivt till försvarets utveckling genom att bidra till dess personalförsörjning. Vi visade i samarbete med våra kunder att individer med en militär bakgrund och reservistengagemang hade mycket att erbjuda på den civila arbetsmarknaden.

Under åren blev levererade Military Work allt mer avancerade lösningar till sina kunder och behovet att kunna ta över hela eller delar av leveransen hos kunden ökade. Samtidigt ökade efterfrågan på andra typer av tjänster från Military Works kunder varför Military Work breddade sitt erbjudande och övergick till tjänsteleverans.

I och med det förtydligades bolagets fokus på att stötta samhället även i svåra situationer – från skymningsläge till kris och krig. Med förändringarna byte företaget namn från Military Work till MW Group.

Military Work grundades 2012 i Norrköping ur ett genuint engagemang i att stödja den svenska försvarsmaktens transformering från ett värnpliktssystem till ett frivilligt och anställt försvar. Ur kamratföreningarna för Kustjägare, Fallskärmsjägare och Militärtolkars arbete med civil meritering av militär tjänstgöring föddes idéen att skapa ett företag specialiserat på att rekrytera och bemanna civila företag med individer med erfarenheter från tjänstgöring i försvaret med särskilt fokus på att skapa arbetstillfällen som kunde kombineras med militär tjänstgöring i reserven. Grundarna av bolaget var Mikael Karlsson, Johan Karlsson, Simon Österström, Martin Carlsson-Wall, Jimmy Johansson och Hans-Peter Lindqvist.

Vi insåg att en hållbar personalförsörjning av Försvarsmakten var avgörande för landets försvarsförmåga, vilket i sin tur ledde till slutsatsen att Military Works verksamhets förmåga att stödja Försvarsmaktens attraktionskraft som arbetsgivare och dess förmåga att behålla sin personal skulle utgöra en central del i bolagets utveckling. Genom att skapa goda civila arbetstillfällen för individer med militär bakgrund i allmänhet och för de med deltidsengagemang i Försvarsmakten i synnerhet har Military Work sedan starten bidragit positivt till Försvarsmaktens personalförsörjning. Från 2013 har Military Work verkat under partneravtal med den svenska försvarsmakten med syfte att stärka försvarets personalförsörjning.

Military Works kunder har varit framsynta företag och organisationer som har uppskattat våra handlingskraftiga, pålitliga och kompetenta medarbetare. Kundernas behov likväl som medarbetarnas kompetenser har varierat mellan uppdragen, men med den minsta gemensamma nämnaren att värderingarna om att alltid leverera har varit centralt. Våra kunder har vågat se på kompetens på ett bredare sätt än det traditionella och istället litat på Military Works förmåga att identifiera, validera och översätta de militära erfarenheterna till civila meriter.

2017 påbörjade Military Work sin internationella expansion genom att etablera verksamhet i Finland och 2019 etablerades verksamheten i Danmark.

Expansionen drevs dels av insikten att de moderna försvarsutmaningarna är internationella och dels av att våra tjänster var efterfrågade också utanför Sverige.

2020 omstöptes Military Works erbjudande från bemanning till mer avancerade konsulttjänster och vi blev MW Group.


Kompassen

Military Works logga – kompassen – är en viktig symbol för bolaget som har traditioner som sträcker sig ända tillbaka till bolagets första strategimöte. Jimmy Johansson, en av bolagets grundare, talade engagerat om vikten att med tydliga värderingar navigera oss framåt i att bygga bolaget så att vi skulle vara en pålitlig partner för våra medarbetare, våra kunder och de försvarsmakter vi samarbetade med.

Han illustrerade detta med en kompass och den blev sedermera den symbol vi valde för bolaget. Kompassen är ett viktigt militärt verktyg som illustrerar vårt arv men är också en symbol för att våra värderingar styr och vår pålitlighet som partner ska leda oss rätt i vardagen.