Field Service

Vi erbjuder våra kunder fältservicelösningar inom flera områden. Vår problemlösningsförmåga, expertis och säkerhetsklassade personal är efterfrågade både på den nordiska marknaden och internationellt. Vi kan vara din back-up som ser till att jobbet blir klart i tid eller så kan vi ta fullt ansvar för hela eller delar av er leverans och leda allt från planering till genomförande och uppföljning.


Fältnära tjänster, service och ledning

Genom vårt tjänsteområde Field Service så stöttar vi våra kunder i hela deras leveransprocess. Vi har resurser och processer för att kunna ta ett helhetsåtagande, från design och kravställning till drift och underhåll alternativt enskilda områden som projektledning eller installation.

Vår personal har alla en bakgrund från försvaret, vilket skapar en stark sammanhållning, uthållighet och god förmåga att tillsammans lösa uppgifter. Utifrån deras unika bakgrund levererar vi också spcifika specilisttjänster.

All personal är registerkontrollerad och tränade i att agera säkerhetsmedvetet. Vi är som partner till våra kunder beredda att leverera våra tjänster också i tider av kris och krig för att säkerställa deras samhällsviktiga funktion.

Samtliga tjänster kan levereras på vår hemmamarknad i Norden, internationellt och även i högriskmiljöer.

Ansvarig tjänsteområde Field Service

Michael Yngvesson
michael.yngvesson@mwgroup.se

Michael har en bakgrund som yrkesofficer och efter det 15 års erfarenhet från civila chefsbefattningar. Michael har sin tyngd inom mobil infrastruktur där han arbetat globalt med försäljning och leverans av mobilnät på Nokia. När den innovativa mobiloperatören Spring Mobil startades i Sverige var Michael en del av ledningen, samt att han innehaft positionen som VD på världens första delade mobilnätsoperatör, 3GIS. Dessa erfarenheter använder vi nu för att bygga framtidens fälttjänster på MW Group.


Projektledning

Vi agerar som huvudprojektledare eller delprojektledare vid utrullning, uppgradering eller modernisering.

Desinficering

MW Groups desinficeringstjänst har ett brett användningsområde och kan stötta verksamheter på olika sätt. Den har blivit högaktuell just nu.

Installation

Vi hanterar installationer och funktionstestning av all hårdvara och kringliggande material såsom elinstallationer, fiberarbeten, kabeldragning, märkning och dokumentering.

Support

Vi hanterar planering, genomförande och
uppföljning av fältsupport.

Underhåll

Vi planerar och genomför all typ av underhåll på infrastruktur och materiel, både preventivt och incidentbaserat.

Säkerhet

Vi kan leverera en omfattande tjänsteportfölj kopplat till säkerhet: förstudier, rekognosering, planering, genomförande, access kontroller och uppföljning.

NOC och SAC

Vi har en komplett NOC med möjlighet att nyttjas som primär eller sekundär av våra kunder. Via vår cyberavdelning kan vi även leverera ett brett utbud av IT-säkerhetstjänster, organiserade genom vår SAC.

Specialisttjänster

Arbetsdykning, höghöjdsarbeten, UAS-operationer, desinficering, samverkansoperationer, planering av personalurdragning från hög-riskmiljöer.Vi erbjuder tjänster för ett starkare samhälle

MW Group levererar tjänster som stärker samhällsviktiga funktioner. Våra kunder verkar huvudsakligen inom försvars-, säkerhets- och industrisektorn. Vi utför våra tjänster såväl på vår hemmamarknad i Norden som internationellt och i högriskmiljöer.


Läs mer om hur vi hjälper företag och organisationer inom:


Vill du veta mer om Field Service?

Vill du prata med en av våra medarbetare? Våra Account Managers träffar dig gärna för att titta på hur vi kan hjälpa till att lösa just era behov. Boka in ett första telefonmöte eller skicka ett mail till oss så hör vi snart av oss