Skoglig information med precision

Vår tjänst är inriktad på kunder som behöver bred och tillförlitlig information om sina naturresurser.


Experter på inhämtning och analys av skoglig information.

Vår tjänst är inriktad på kunder som behöver bred och tillförlitlig information om sina naturresurser.

Vi erbjuder i nära partnerskap med Arbonaut OY omfattande och pålitlig UAS-baserad skogsinformation för att möjliggöra optimerat värdeskapande från skog och andra resurser.

Våra tjänster genomförs såväl på våra hemmamarknader i Norden
som internationellt och i svåra miljöer.

Vårt fokus är alltid att genomföra säkra och effektiva operationer. Vi använder professionella verktyg och program i vår UAS flygplanering och styrning. Med hjälp av våra rutiner och program kan vi minimera risker och osäkerhetselement genom noggrann uppdragsplanering, från start till landning. Analys av fjärrinhämtad data

Mission

Vi ger kunderna en pålitliga bild av skogarnas hela potential vilket kan ge en ökad avverkningsvolym.

Rätt information i rätt tid, möjliggör rätt beslut.

Mervärde

Vi ger kunden en pålitlig bild av skogarnas hela potential vilket möjliggör en ökad hållbar avverkningsvolym och koldioxidbindning.

Förbättrade drivnings- och transportförhållanden och tilläggsinkomster från optimerade avverkningar och besparingar i skogsvårdskostnader ökar mervärdet.

Motivation

Utnyttja teknik och kunskap för att förbättra vår miljö och samhället.

För naturresurserna ser vi ett akut behov den kunskap vi kan leverera, genom att kombinera olika typer av fjärranalysdata till ett lättfattligt beslutsunderlag för kunderna.

Kompetens

Vi har omfattande UAS och skogsbrukserfarenhet.

Vi använder obemannade flygsystem (UAS) utrustade med sofistikerade sensorer för att samla högupplöst data. Vi omvandlar flygdata till skoglig information med hjälp av skogsexpertis, bästa möjliga analyser och kundanpassade applikationer.

Analys

Bred och tillförlitlig information om sina naturresurser.

Vi erbjuder en omfattande och pålitlig UAS-baserad skogsinformationstjänst för att möjliggöra optimerat värdeskapande från skog och andra resurser.Sixten Sunabacka

sixten.sunabacka@mwgroup.se

Sixten har en bred erfarenhet inom skogsbruk och skogsindustri. Han har bl.a. varit VD för Tornator Oyj, den största privata skogsägaren i Finland och Estland, samt dessförinnan huvudansvarig på UPM för virkesanskaffningen och bolagets skogar.

Han har jobbat för finska regeringen med ansvar för skogsbranschen och bioekonomin. Han verkar även som styrelseledamot i ett flertal bolag.